Mateřská škola Palkovice

Akce a info rodičům


Aktuální informace a foto z dění v MŠ najdete také na našem facebooku - MŠ Palkovice. Po zaslání Vaší žádosti Vás příjmeme.


Platby v mateřské škole

ŠKOLNÉ : 

Školné je placeno dopředu, vždy k 25. předchozího měsíce (tedy poprvé k 25.8.2016).  

Máte možnost plateb v těchto variantách :

* 1 x ročně  (10 x 249 kč  celkem  2490,- )

* 2 x ročně ( k 25. srpnu částku  996,- za období 09-12/16   

                           a  k 15. lednu částku  1494,- za období 01-06/17 )

* každý měsíc zaslat stejnou částku  (do konce šk.roku 249,-  10 krát )

Upozornění: 

předškolní děti školné neplatí ( tj. narození do 31.8.2011 a starší). Děti které již bezplatný rok absolvovaly školné ze zákona platit musí. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Platby zasílejte na účet školy : 181025978 / 0300   variabilní symbol : rodné číslo vašeho dítěte 

Do poznámky můžete napsat jméno dítěte                             Děkuji       Mgr. Vyvialová - účetní

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

MŠMT doporučuje na svých stránkách dokument Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který podává přehled o základních požadavcích na dítě před vstupem do první třídy základní školy. Materiál vytvořili odborníci předškolního vzdělávání a pedagogové z praxe za podpory rodičů dětí předškolního věku.

 

Dokumenty mateřské školy

Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ Palkovice od 1.1.2014 - 

 Školní řád MŠ od 1.10.2014 -